Intervju med PC-Records

Andreas Nyqvist har fått en pratstund med Yves från tyska PC-Records som är en av de allra största nationalistiska aktörerna när det kommer till att producera musikalbum.

Hejsan! Kan ni förklara för läsarna vad PC-Records är, vilka ambitioner ni har och hur många släpp ni är uppe i nu?
Hej! Först och främst vill jag tacka för intresset ni visat för mitt bolag. Jag fick chansen att involvera mig i PC Records kring 2003 eller tidigt 2004 och det huvudsakliga syftet är det samma nu som då, nämligen att fortsätta arbetet med att sprida vårt politiska budskap genom musiken, och förstås att fortsätta producera bra alternativ musik till vår scen, musik som skiljer sig från den multikulturella mainstream-skiten som vi vanligtvis matas med. Musik är ett propagandavapen men det är också underhållning för våra politiska sympatisörer, pengarna som vi får från musiker går direkt in i politiska kampanjer och till att göra mer nationalistisk musik.

Det är svårt att svara på hur många släpp vi har gjort hittills, men det ligger sannolikt mellan 150 och 200 stycken fram tills nu.

Får ni ofta problem när ni ska släppa ett album? Jag tänker närmast på den juridiska processen, texter som kan falla under hets mot folkgrupp och så vidare?
Ja, det händer, men det är något som man har vant sig att leva med. Polisen har nog gjort husrannsakan hos oss omkring 15 gånger, flera gånger har vi gått upp i domstol och liknande. Det är så det ser ut i den påstått ”fria världen” idag.

I vanliga fall skickar banden texterna till en advokat som går igenom dem och ser till så att de inte bryter mot lagen, bryter något mot lagen så ändrar man just den textraden, sedan spelas skivan in och efter det görs skivomslaget och liknande. Men staten är duktiga på att hitta ny anledningar att förbjuda eller straffa oss, så man kan aldrig vara helt säker på vad framtiden för med sig.

Vad tycker du om den nationalistiska musikscenen idag? Hur ser det ut i Tyskland jämfört med resten av Europa? Påverkar nedladdningar er mycket? Trycker ni mindre upplagor idag och vilka band och artister är mest populära i Tyskland idag?
Jag tycker nog att scenen är ganska bra, men vi har mycket riktigt påverkats av samma ekonomiska problem som resten av västvärlden. Människor har förlorat sina jobb och har mindre pengar än vad de tidigare haft, dessutom minskar antalet födslar i hela Europa så man kan nog säga att folkdöden är på väg.

Nedladdningar är mycket riktigt ett problem, men som jag tidigare förklarat i olika intervjuer så är ju detta i förlängningen upp till var och en, vad man anser om det. Eftersom vi får in mindre pengar nu än tidigare så trycks det upp mindre upplagor eftersom det helt enkelt säljs mindre. Även kvaliteten påverkas på vissa håll, så är det.

Största banden för närvarande? Lunikoff, Stahlgewitter och Division Germania samt Blitzkrieg ligger nog fortfarande i toppen tror jag. Det finns alldeles för många band för att nämna. De senaste skivorna från Überzeugungstäter, Blutzeugen ochSelbststeller var också riktigt överraskande och bra.

Varför är det så viktigt att vi också använder musik som ett vapen för att få fler människor att engagera sig i rörelsen tror du?
Det är onekligen så att musiken är ett av våra primära vapen för att föra ut vårt politiska budskap till folket, men framför allt är musiken en länk mellan vårt folk, det är underhållning och det finansierar delvis våra rörelser. Våra konserter är också att betrakta som politiska möten även om det samtidigt är underhållning. Musik kan dock inte ersätta aktivism och vi behöver etablera en betydligt mer personlig kontakt med medborgarna, detta måste vara vårt primära mål i dagsläget. Folk måste börja tänka och öppna sina ögon. Musiken kan hjälpa till med detta på samma sätt som flygblad eller hemsidor, allt detta som för oss framåt tillsammans. Tiderna har förvisso förändrats, och för musiken kanske inte alltid till det bättre, men musiken har fortfarande en viktig roll att fylla.

Och om människor inte är intresserade av vår musik så är det inte hela världen. Det viktiga är att man har förstått vår världssyn och börjar att engagera sig och leva därefter.

Kommer det några spännande släpp 2013?
Trots att jag driver PC-Records vill jag inte säga för mycket om kommande släpp, även om det kanske inte är optimalt ur ett reklamperspektiv. Men vem vet vad som kommer hända i morgon? Vilka skivor som beslagtas av staten, vem som fängslas och så vidare. Så det är bara att vänta, men jag tror att det kommer att vara värt det. När denna intervju har publicerats så borde samarbetsalbumet av Vinland Warriors och Griffin vara ute.