Ferox - Livskampen (orginalversionen)

Efter önskemål från våra läsare så kommer nu även orginalet till denna låt upp. Vi vill tacka Öhlund som skickade oss filen.Nedan har ni texten:
 
 
 
Livskampen
Livet förgås i denna bistraste tid
När makten dess lågor kväva
Hopplöst du vandrar genom ditt liv
Mot glömskan och intet du sväva
 
Förlorat ditt arv, förblindat ditt minne
Fördunklat, för evigt förträlat ditt sinne
Förlorat ditt arv, förblindat ditt minne
Och evigt så fortsätter detta vansinne
 
Ensamt är ödet, uppdämat flödet
Av nedärvda krafters strömmar
Himmelen blå är numera grå
Borta är framtidens drömmar
 
Hoppet har kvävts, dimslöjor vävts
Kring vårt stolta förgågna
Försjunkna i skam, står nu vår stam I vanära vi evigt är fånga
 
Förlorat ditt arv, förblindat ditt minne
Fördunklat, förevigt förträlat ditt sinne
Förlorat ditt arv, förblindat ditt minne
Och evigt så fortsätter detta vansinne
 
Slit deras bländverk i stycken
För ännu kan vindarna vända
Må lågorna blossa, fördämningar rämna
Livskampens glöd vi åter kan tända
 
Finn styrkan i arvet så klarnar ditt minne
Bryt loss de bojor som fängslar ditt sinne
Finn styrkan i arvet så klarnar ditt minne
Och låt oss nu väcka ett nordiskt ursinne
 
Låt lågorna blossa, fördämningar rämna
Livskampens glöd vi åter kan tända!